×

บอนด์ไทยโดนเท ต่างชาติขายทิ้ง เฉียด 8 หมื่นล้านบาท | Morning Wealth 18 กรกฎาคม 2566

18.07.2023
  • LOADING...

ตลาดบอนด์ไทยสิ้นเสน่ห์ถูกขายสุทธิตั้งแต่ต้นปี สวนทางตลาด ‘อินโดนีเซีย-เกาหลีใต้’ เนื้อหอมรับอานิสงส์เศรษฐกิจจีนเสียโมเมนตัม รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดบอนด์ไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้มีทิศทางอย่างไร พูดคุยกับ สงวน จุงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising