×

‘อสังหา’ สหรัฐฯ ส่อวิกฤตขาดเงิน ไร้แบงก์ปล่อยกู้ | Morning Wealth 10 เมษายน 2566

10.04.2023
  • LOADING...

จากวิกฤตแบงก์ลามสู่ภาคอสังหาเชิงพาณิชย์ Morgan Stanley เตือนความเสี่ยงรีไฟแนนซ์รอปะทุ และอาจกดดันราคาประเมินอาคารพาณิชย์ร่วง 40% รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยและแนวโน้มในระยะข้างหน้าจะยังน่ากังวลขนาดไหน พูดคุยกับ ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising