×

แบงก์ชาติตุนทอง ถือเพิ่มกว่าเท่าตัว รับมือความผันผวน | Morning Wealth 1 พฤศจิกายน 2566

01.11.2023
  • LOADING...

รายงานเผย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตุนทองคำเพิ่มกว่าเท่าตัวนับจากปี 2562 หวังช่วยกระจายความเสี่ยง ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดต่อทุนสำรองประเทศ รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

วิเคราะห์มรสุมรุมเร้าหุ้น TRUE เสี่ยงสะเทือนธุรกิจแค่ไหน พูดคุยกับ พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising