×

คำภาษาญี่ปุ่นที่หาคำแปลไม่ได้ในภาษาอังกฤษ

24.10.2018
  • LOADING...

มีหลายคำและสำนวนที่มีกำเนิดรากเหง้ามาจากความเป็นญี่ปุ่นอย่างล้นพ้นเสียจนคนในสังคมตะวันตก (หรือแม้แต่เอเชียด้วยกันอย่างไทยเรา) ไม่มีคำหรือประโยคที่แปลความหมายได้เทียบเท่ากันบัญญัติเอาไว้

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า
Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising