×

รับมือยังไงเมื่อลูกค้าโมโห | What Do You Say To Angry Customers: #EAWService101 #BritishCouncil

22.03.2021
  • LOADING...

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ เมื่อทำพลาด ไม่ว่าจะเป็นความผิดของเราหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องเป็นฝ่ายยอมรับผิดและขอโทษคุณลูกค้า แต่จะใช้คำพูดขอโทษอย่างไร เมื่อจะต้องรับมือกับลูกค้าที่เริ่มเหวี่ยง ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะหากพูดอะไรที่ฟังไม่เข้าหูก็อาจทำให้ไม่พอใจยิ่งกว่าเดิม

 


ติดตาม English At Work
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Hosts ภูมิชาย บุญสินสุข, นภัส มุทุตานนท์ 

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Project Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director  เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising