×

คุณมีปัญหาเหล่านี้กับการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ในที่ทำงาน

25.02.2021
  • LOADING...

เราเข้าใจดีว่า คุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษในทุกทักษะและแง่มุม แต่เก่งแค่เท่าที่ต้องนำไปใช้ในอาชีพการงานก็พอถมเถแล้ว English At Work Podcast จึงขออาสาเป็นพี่ๆ เพื่อนๆ ที่เหมือนจะกึ่งๆ เป็นโค้ชด้วย ที่ช่วยติดอาวุธให้คุณทั้งในเรื่องภาษาและวิธีคิดที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบเอาไปใช้ได้เลยทันที 

 

ในเอพิโสดแนะนำตัวนี้ บิ๊กบุญ จาก คำนี้ดี และ บี๋ นภัส จาก Glowstory จะมาชวนคุยถึงเรื่องปัญหาทั่วไปในการทำงาน รวมถึงสิ่งคิดว่าที่รายการของเราจะช่วยคุณได้ ลองเข้ามาเช็กกันว่า เหล่านี้ใช่ปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานของคุณด้วยหรือเปล่า

 


 

ติดตาม English At Work
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Hosts ภูมิชาย บุญสินสุข, นภัส มุทุตานนท์ 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Project Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี  

Archive Officer ชริน จำปาวัน
Music westonemusic.com 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising