×

จับตา 7 เทรนด์เปลี่ยนโลกธุรกิจบริการทางการเงิน

05.12.2020
  • LOADING...

นอกจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินแล้ว ยังประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึง ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือการออกกฎหมายและมาตรการใหม่ๆ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทั้งสิ้น

THE STANDARD Audio Article พาไปฟังแนวโน้มเชิงมหภาค หรือ Macro Trends 7 ประการ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจบริการทางการเงิน ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

 

อ่านในรูปแบบบทความ คลิก

https://thestandard.coจับตา ‘7 เทรนด์’ เปลี่ยนโลกธุรกิจบริการทางการเงิน – the standard/7-trends-changing-the-world-of-financial-services/ 

 


Credits

Narrator วรวัฒน์ ฉิมคล้าย

 

Writer วิไลพร ทวีลาภพันทอง

 

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising