×

วิทยาศาสตร์แห่งความเศร้า: ความเศร้าก็มีประโยชน์

30.10.2020
  • LOADING...
ความเศร้า ประโยชน์ ของความเศร้า

แม้ว่าความเศร้า (ที่ไม่ใช่โรคซึมเศร้า) จะเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ แต่เราก็ไม่เคยชิน และมักมองความเศร้าในแง่ลบอยู่เสมอ

 

ฟังการทำงานของความเศร้ากับสมองใน THE STANDARD Audio Article อาจทำให้เราเปลี่ยนมุมมอง เห็นประโยชน์ของความเศร้า ทั้งในแง่ความทรงจำ, การตัดสินใจ, การเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับชีวิต หรือแม้แต่บางทีก็ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ดีขึ้น

 

อ่านในรูปแบบบทความ คลิก 

https://thestandard.co/tomorrow-major-sadness/ 

 


Credits

Narrator ภูมิชาย บุญสินสุข

 

Writer โตมร ศุขปรีชา

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising