×

สงครามกลางเมืองอัฟกานิสถาน กำเนิดตาลีบันสู่สงครามที่ไม่สิ้นสุด

01.09.2021
  • LOADING...

ต่อจากเอพิโสดที่แล้ว หลังจากสงครามเย็นได้จบลง โซเวียตถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถาน แต่สงครามกลางเมืองยังคงดำเนินต่อเนื่องระหว่างกลุ่มมุจญาฮิดีนที่ถูกหนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา และกลุ่มตาลีบันที่มีการสนับสนุนจากกลุ่มอัลกออิดะห์ ที่มีความต้องการต้านทานการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกา จนทำให้อัฟกานิสถานซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีสันติภาพ กลับกลายเป็นประเทศที่ไม่เคยสิ้นเสียงปืนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising