×

ปฏิทินจูเลียนและเกรกอเรียน ปฏิทินพันปีขับเคลื่อนกาลเวลาสู่ปัจจุบัน

03.08.2021
  • LOADING...

การศึกษาประวัติศาสตร์ย่อมต้องเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาของแต่ละยุคสมัย แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า ก่อนยุคสมัยจะเริ่มขึ้นและดำเนินไปไม่สิ้นสุด ก่อนที่จะมีการบันทึกเรื่องราวลงในประวัติศสาตร์ ย่อมต้องมีฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวันเวลาให้วิ่งไปนั้นก็คือ ‘ปฏิทิน’ ที่มีประวัติยาวนานมาเป็นพันปี

 

เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังยุคจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นต้นตอของฟันเฟืองสำคัญอย่าง ‘ปฏิทินจูเลียน’ และ ‘ปฏิทินเกรกอเรียน’ เฟืองแรกเริ่มแห่งการนับวันเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ที่เป็นรากฐานอันสำคัญของการเดินทางประวัติศาสตร์โลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising