×

ที่มาสงครามกลางเมืองอเมริกา เลิกทาสสู่ความเท่าเทียมทั้งสังคม

23.08.2021
  • LOADING...

หลังจากอเมริกาได้รับเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษไม่นาน ได้เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกา จนกระทั่งมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 

เนื่องจากรัฐทางตอนเหนือหรือกลุ่ม ‘Abolitionist’ ต้องการยกเลิกแรงงานทาสเพื่อสิทธิมนุษยชน ส่วนรัฐทางตอนใต้ต้องการให้มีทาสเพื่ออุตสาหกรรมฝ้าย ความขัดแย้งนี้พัฒนาเป็นสงครามยืดยาวกว่า 4 ปี ก่อนจะได้มาซึ่งอิสรภาพของแรงงานในอเมริกาและความเท่าเทียมของคนทั้งประเทศ

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising