×

เหมาเจ๋อตุง และ 10 ปีที่สูญเปล่า? จุดสิ้นสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน

17.03.2021
  • LOADING...

หลังจากที่เหมาเจ๋อตุงเริ่มต้นปฏิวัติวัฒนธรรมจีน แต่ดูเหมือนว่าการจะพัฒนาสังคมในอุดมคติให้เกิดความเท่าเทียมแก่ทุกฝ่าย เป็นไปได้ยาก จึงสั่งการให้กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation Army: PLA) เข้าไปดูแลความสงบในช่วงเวลาของการปฏิวัติ และส่งนักศึกษาไปสู่หัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีน 

 

เอพิโสดนี้จะพาไปดูว่านักศึกษาได้ค้นพบข้อเท็จจริงอะไรบ้างเกี่ยวกับความโหดร้ายของการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ที่ทำให้จีนต้องอยู่ใต้ความบอบช้ำยาวนานถึง 10 ปี (1966-1976) และเกิดอะไรขึ้นในปี 1976 ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน 

 


ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาสินี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising