×

ก้าวแรกสู่การเป็นจักรวรรดิแห่งดวงอาทิตย์

19.04.2023
  • LOADING...

เอพิโสดนี้ ย้อนประวัติศาสตร์สู่จุดเริ่มต้น ‘ก้าวแรกของกองทัพญี่ปุ่นสมัยใหม่’ ที่มีรากฐานมาจากทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นชาวนา ช่างฝีมือ อันเป็นพื้นฐานของการขยายแสนยานุภาพของญี่ปุ่นในสงครามโลก รวมถึงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน หรือแม้กระทั่งการได้รับความร่วมมือจากสหราชอาณาจักรในการทำสงครามกับรัสเซีย

 

การข้ามผ่านสงครามหลายครั้ง เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนผิวเหลืองสามารถเอาชนะคนผิวขาวได้ และทำให้ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางทหารของโลก เบื้องหลังความสำเร็จของกองทัพญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising