×

สงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูโกสลาเวีย

25.08.2022
  • LOADING...

รอยร้าวแรกของสงครามยูโกสลาเวีย ที่เกิดจากเขตปกครองอิสระ ‘โคโซโว’ และ ‘สโลโบดัน มิโลเซวิช’ ผู้นำคนใหม่ของเซอร์เบียที่ต้องการขยายอำนาจ ทำให้โครเอเชียและสโลวีเนียเริ่มทำสงครามภายในเพื่อแยกตัวออกจากพื้นที่ยูโกสลาเวีย 

 

จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม ‘สงครามยูโกสลาเวีย’ สงครามกลางเมืองที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาล จนถือเป็นอีกหนึ่งสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising