×
348437

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (31 มี.ค. 2563)

31.03.2020
 • LOADING...
PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

PM2.5

 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 690 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 534 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 436 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 433 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย 411 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 6. โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 401 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 7. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 399 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 8. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 390 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 9. โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดเชียงราย 385 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 10. โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 384 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 31 มีนาคม เวลา 09.00 น.)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories