×
343536

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (19 มี.ค. 2563)

19.03.2020
  • LOADING...
PM2.5 สูง

 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories