×

นายกฯ ค้านแก้รัฐธรรมนูญ ม.144 และ 185 ชี้เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริต

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (24 มิถุนายน) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 144 และมาตรา 185 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการสำคัญ ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สามารถลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญ 2560

   

นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า การจัดทำข้อเสนอโครงการในแต่ละจังหวัด ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านกระบวนการในส่วนต่างๆ ได้ ในส่วนของมาตรา 185 ที่ระบุว่า ส.ส. หรือ ส.ว. ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้ว

   

อนุชาระบุด้วยว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 1 และทราบว่าจะมีการเสนอขอแก้ไขมาตรา 144 และมาตรา 185 ดังนั้นในฐานะนายกรัฐมนตรีและประชาชนคนหนึ่งจึงไม่เห็นชอบกับการเสนอให้แก้ไขในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising