×

‘พวงเพ็ชร’ เผยที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุน ‘ปฏิญญาดานัง’ หวังสื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้-รู้เท่าทันข่าวปลอม

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2023
  • LOADING...

วันนี้ (22 กันยายน) ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนาม ประเทศเจ้าภาพคือ เหงียน ทันห์ ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม 

 

พวงเพ็ชรกล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สร้างและกำหนดรูปแบบเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิด 3 I (สามไอ) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้แก่ 

 

  1. Informative หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
  2. Intelligent หรือการพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อ 
  3. Inclusive หรือการส่งเสริม ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น 

 

ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งนี้ได้สนับสนุนปฏิญญาดานัง เรื่องสื่อ จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง มีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้ มีความรู้เท่าทัน ทำให้ประชาชนรู้จักคิด วิเคราะห์ และแยกแยะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ

 

ทั้งนี้ เหงียน ทันห์ ลัม ได้กล่าวชื่นชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย ว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในการประชุมครั้งนี้ และเชื่อว่าประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising