×

เพื่อไทย ยื่นจดหมายถึงประยุทธ์ จี้หยุดคุกคามนักศึกษาและผู้ชุมนุม ขอให้เคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
04.08.2020
  • LOADING...

วัยนี้ (4 สิงหาคม) อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการคุกคามนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุม โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะด้วยกฎหมาย มาตรการ หรือวิธีการใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง

 

อนุสรณ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมองว่าถึงประเทศไทยจะอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งทางแพ่งและอาญา และหยุดคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งตัวผู้ชุมนุมเองและครอบครัว โดยขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐเคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และตามหลักประชาธิปไตย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักนิติธรรมอย่างเท่าเทียมกับทุกฝ่าย

 

ด้านชุมสายได้นำรูปภาพกล้องวงจรปิดบ้านพักของนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุม รวมถึงอาจารย์ ที่ถูกตำรวจติดตามมาแสดงต่อสื่อมวลชนเป็นหลักฐาน ยืนยันว่ามีการให้ตำรวจนอกเครื่องแบบไปติดตามความเคลื่อนไหวจริง พร้อมขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories