×

Pfizer อนุญาต 95 ประเทศ ผลิตยาเม็ดรักษาโควิด ‘แพ็กซ์โลวิด’ ได้ในราคาถูก ไร้ชื่อประเทศไทย

17.11.2021
  • LOADING...
paxlovid

วานนี้ (16 พฤศจิกายน) ทางผู้ผลิตวัคซีนและยาเม็ดรักษาโควิดรายใหญ่อย่าง Pfizer เผยว่า ทางบริษัทได้อนุญาตให้ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 95 ประเทศ สามารถผลิตยาเม็ดรักษาโควิด ‘แพ็กซ์โลวิด’ (Paxlovid) ได้ในราคาถูก ไร้ชื่อประเทศไทย

 

ในย่านอาเซียนมี 6 ประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก Pfizer ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียงอินโดนีเซียเท่านั้นที่ได้รับการจัดให้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูง (Upper Middle-Income Country: UMIC) ขณะที่อีก 5 ประเทศ พิจารณาให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำ (Lower Middle-Income Country: LMIC) 

 

การอนุญาตให้ผลิตยาเม็ดรักษาโควิดได้ในราคานี้ถูกในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประเทศต่างๆ ในประชาคมโลก มีเครื่องมือที่ใช้รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดได้ดียิ่งขึ้น โดยทั้ง 95 ประเทศ ครอบคลุม 53% ของจำนวนประชากรโลก 

 

โดยยาเม็ดแพ็กซ์โลวิดของ Pfizer เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก จึงตั้งเป้าผลิตแพ็กซ์โลวิดให้ได้ 1.8 แสนคอร์ส ภายในเดือนธันวาคมนี้ และผลิตให้ได้อย่างน้อย 50 ล้านคอร์สภายในปี 2022 ซึ่งล่าสุด Pfizer ได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) พิจารณาการใช้ยาเม็ดแพ็กซ์โลวิดเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว 

 

นอกจากนี้ Merck ผู้ถือใบอนุญาตการผลิตยาเม็ดรักษาโควิดอย่าง ‘โมลนูพิราเวียร์’ (Molnupiravir) ก็ได้ทำข้อตกลงในลักษณะเดียวกันนี้ โดยอนุญาตให้กว่า 100 ประเทศ สามารถผลิตยาเม็ดโมลนูพิราเวียร์ได้ในราคาถูก ซึ่งไม่มีชื่อประเทศไทยอีกเช่นเดียวกัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

 

ภาพ: Rarrarorro / Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising