×

เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตของโลกสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ‘PepsiCo’ จับมือ Green2Get สตาร์ทอัพไทยร่วมสร้างความยั่งยืน

22.06.2023
  • LOADING...
PepsiCo

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน บริษัท PepsiCo ได้ประกาศ 10 รายชื่อสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ PepsiCo APAC Greenhouse Accelerator Program ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ของโครงการตามจุดประสงค์ของบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนไอเดียของสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 รายจะได้นำไอเดียธุรกิจมาพัฒนาร่วมกับ PepsiCo และเพิ่มขีดความสามารถให้กับสตาร์ทอัพนั้นๆ เข้าไปมีบทบาทในตลาดจริงได้มากขึ้น สตาร์ทอัพที่ได้รับเลือกจะได้การสนับสนุนทางเงินทุนและทรัพยากรเครื่องมือ ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างกัน 

 

THE STANDARD WEALTH ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Colin Matthews ผู้อำนวยการอาวุโสด้านซัพพลายเชนประจำ PepsiCo เกี่ยวกับการจับมือกับเหล่าสตาร์ทอัพภายใต้โครงการ PepsiCo APAC Greenhouse Accelerator Program ประจำปี 2023 

 

โดย Colin กล่าวว่าทาง PepsiCo มองเห็นถึงโอกาสและความจำเป็นในการร่วมพัฒนานวัตกรรมจากไอเดียภายนอกที่จะสามารถทำให้บริษัทเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่หลากหลายได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อเร่งบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงานนี้มีสตาร์ทอัพของไทยเป็น 1 ใน 10 ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมพัฒนาไอเดียธุรกิจกับ PepsiCo ต่อด้วย โดยสตาร์ทอัพไทยของเรานั้นมีไอเดียเข้าข่ายกับสิ่งที่ PepsiCo มองหา นั่นคือการสนับสนุน ‘ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy)

 

นอกเหนือจากวงการสตาร์ทอัพที่จะได้รับประโยชน์ทางตรงในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนและแหล่งข้อมูลจากโครงการนี้แล้ว ทาง PepsiCo ยังมองถึงโอกาสเชิงบวกของระบบเศรษฐกิจที่โครงการจะสามารถสร้างงานได้มากขึ้น หากแผนการดำเนินงานของสตาร์ทอัพเติบโตและมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดงานใหม่ขึ้น มากไปกว่านั้นโครงการนี้ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสตาร์ทอัพและบริษัทใหญ่อย่าง PepsiCo ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมพลังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

 

ตามการให้สัมภาษณ์ของ Colin เขากล่าวว่าการตอบรับจากทางสตาร์ทอัพต่อโครงการนี้เป็นไปได้ดีมาก “ผมว่าเราสามารถจัดงานนี้ได้อีกประมาณ 6-7 รอบโดยผู้แข่งขันไม่ซ้ำหน้าเลย มีสตาร์ทอัพหลายรายที่มีไอเดียน่าสนใจ และมันก็เป็นการตัดสินใจที่ลำบากในการเลือกผู้ที่จะได้ไปต่อทั้ง 10 ราย” นี่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของธุรกิจในการร่วมหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

Green2Get สตาร์ทไทยจับมือร่วมกับ PepsiCo ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้โตต่อ

การรีไซเคิลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมีส่วนช่วยให้การสร้างระบบที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงเป็นได้ง่ายขึ้น ‘เปรม พฤกษ์ทยานนท์’ หัวหน้าโครงการ Green2Get แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายในการใช้สอยทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและสร้างขยะของเสียให้น้อยที่สุด หรือที่เราน่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือ ‘การรีไซเคิล’

 

โดย Green2Get จะเป็นเหมือนศูนย์รวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้แยกขยะ ให้สามารถมาเจอกันได้ในที่เดียว โดยปัญหาที่ทางบริษัทเล็งเห็นและอยากเข้ามาตอบโจทย์คือการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนี้เข้าถึงแหล่งข้อมูล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความต้องการซึ่งกันและกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มาจากการผลิต การบริโภค และนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่

 

เปรมมีมุมมองว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเกิดได้ต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เพราะมันจะไม่สามารถเป็นไปได้หากผู้ผลิตทำสินค้าที่ใช้วัสดุที่ไม่ตอบโจทย์กับผู้ที่รีไซเคิลขยะ หรือในกรณีของผู้บริโภค พวกเขาก็จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจจากผู้ผลิตหรือผู้รีไซเคิลให้แยกขยะ

 

ซึ่ง Green2Get จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้จากการสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อของทั้ง 3 ฝ่าย (ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้แยกขยะ) ที่สามารถชี้จุดให้ผู้บริโภคทั่วไปอย่างเราสามารถดูได้ว่าจะแยกขยะอย่างไรและนำไปส่งที่ไหนได้บ้าง ทั้งนี้ในแอปยังมีให้สะสมแต้มจากการแยกขยะเพื่อแลกเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น คูปองสำหรับใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต กระติกน้ำพับได้ หรือชุดกล่องเก็บอาหาร

 

จุดเด่นของ Green2Get คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากฐานข้อมูลของผู้ที่อยู่ในระบบ เช่น ผู้ผลิตสามารถเห็นข้อมูลได้ว่าสินค้าที่ตนผลิตออกมามีอัตราการนำไปรีไซเคิลมากน้อยเท่าไร และผู้บริโภคก็สามารถสแกนบาร์โค้ดของสินค้าที่เป็นขยะ เพื่อดูว่าในละแวกที่ตัวเองอยู่มีผู้รับซื้อขยะเหล่านั้นอยู่ตรงไหนบ้าง

 

ในการจับมือกับบริษัทชั้นนำอย่าง PepsiCo ครั้งนี้ เปรมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ Green2Get สามารถขยายเครือข่ายการบริการให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น และยังจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับความต้องการในฝั่งของผู้ผลิต โดยการเข้าถึงวิธีการทำงานและพาร์ตเนอร์ต่างๆ ของ PepsiCo เพื่อทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนขยายตัวยิ่งขึ้น พร้อมกันกับช่วยลดขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ผลงานความคืบหน้าที่ Green2Get ได้ทำมาแล้วคือการจับมือกับหลายองค์กรที่แยกขยะอยู่แล้ว เช่น ‘Precious Plastic’ หรือ ‘โครงการวน’ โดยให้แอปที่ทางสตาร์ทอัพพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวกลางในการนำผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน และยังเป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรในการติดตามชนิดและปริมาณขยะที่พวกเขาได้รับ

 

แน่นอนว่าการแยกขยะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยเฉพาะผู้บริโภคอย่างเราที่เปรียบเสมือนด่านแรกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ ทางทีม THE STANDARD WEALTH ได้สอบถามเพิ่มเติมกับ Green2Get ว่าคนทั่วไปสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลกได้อย่างไร?

 

คำตอบคือ สิ่งที่เราสามารถทำได้เลยคือการสแกนบาร์โค้ดของตัวสินค้า (บาร์โค้ดเดียวกันกับเวลาเราชำระเงินสินค้า) จากนั้นก็เพิ่มรูปสินค้าของเราเข้าไป เพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มฐานข้อมูลชนิดของขยะได้แล้ว เพราะ Green2Get ต้องการแยกขยะทุกชนิด ซึ่งการได้ข้อมูลขยะต่างๆ ก็จะมาจากผู้ใช้สินค้า เป็นหนึ่งช่องทางที่ดีและรวดเร็วที่สุด หรือหากใครอยากลองแยกขยะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ค้นหาคนรับขยะใกล้ตัวได้ ทั้งช่วยโลกลดขยะ แถมยังได้สะสมแต้มแลกของรางวัลอีกด้วย

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising