×

Colin Matthews

PepsiCo
22 มิถุนายน 2023

เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตของโลกสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ‘PepsiCo’ จับมือ Green2Get สตาร์ทอัพไทยร่วมสร้างความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน บริษัท PepsiCo ได้ประกาศ 10 รายชื่อสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ PepsiCo APAC Greenhouse Accelerator Program ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ของโครงการตามจุดประสงค์ของบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนไอเดียของสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 รายจะได้นำไอเดียธุรกิจมาพัฒนาร่วมกับ PepsiCo และเพิ่มขีดคว...

X
Close Advertising