×

Green2Get

PepsiCo
22 มิถุนายน 2023

เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตของโลกสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ‘PepsiCo’ จับมือ Green2Get สตาร์ทอัพไทยร่วมสร้างความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน บริษัท PepsiCo ได้ประกาศ 10 รายชื่อสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ PepsiCo APAC Greenhouse Accelerator Program ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ของโครงการตามจุดประสงค์ของบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนไอเดียของสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 รายจะได้นำไอเดียธุรกิจมาพัฒนาร่วมกับ PepsiCo และเพิ่มขีดคว...
Green2Get แอปพลิเคชัน จัดการขยะ
11 พฤษภาคม 2021

Green2Get แอปพลิเคชันจัดการขยะ ที่ช่วยคุณจัดขยะในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน หลายคนต้องพึ่งพาบริการเดลิเวอรีกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจัดส่งเดลิเวอรีนั้นต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ทางร้านสามารถส่งอาหารอร่อยๆ มาให้ถึงมือเราได้อย่างครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ออกมาเป็นทางเลือก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ทุกร้านค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้น และพลาสติกก็ยังคงเป็นท...

X
Close Advertising