×

เปิด 5 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเศรษฐาแถลงต่อรัฐสภา

โดย THE STANDARD TEAM
11.09.2023
 • LOADING...
นโยบายรัฐบาลเศรษฐา 1

เอกสารแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีใน ‘รัฐบาลเศรษฐา 1’ ที่มี เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีรายละเอียดทั้งหมด 14 หน้า เฉพาะส่วนที่นายกฯ จะได้แถลงต่อสภา แต่เอกสารทั้งเล่มมีส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมภาคผนวกทั้งสิ้น 43 หน้า 

 

สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่สามารถทำได้โดยเร็ว เพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายเร่งด่วนดังต่อไปนี้

 

นโยบายรัฐบาลเศรษฐา 1

 

1. เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

 • เป็นตัวจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่น
 • หมุนเวียนในฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้สอย

 

2. แก้ปัญหาหนี้สิน

 • พักหนี้สินเกษตรกร 
 • ช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 
 • แก้ปัญหาให้กลุ่มอื่นๆ โดยไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรม (Moral Hazard)

 

3. ลดภาระค่าใช้จ่าย และปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงาน 

 • ลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • สนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ 
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน 
 • เร่งเจรจากับประเทศข้างเคียงที่อ้างสิทธิพื้นที่พลังงาน 

 

4. ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

 • เปิดประตูรับนักท่องเที่ยว
 • ฟรีวีซ่าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศเป้าหมาย 
 • ทำ Fast Track VISA สำหรับผู้เข้าร่วม
 • เจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าและเทศกาลระดับโลก
 • ปรับปรุงสนามบินและเพิ่มเที่ยวบินที่มาไทย

 

5. แก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรมนูญ

 • ให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
 • ไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์
 • จะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกภาคส่วน

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

อ้างอิง: เอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่นายกฯ แถลงต่อรัฐสภา

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising