×

เปิดประวัติ ‘มาริษ เสงี่ยมพงษ์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2024
 • LOADING...

THE STANDARD ชวนผู้อ่าน ผู้ติดตาม ทำความรู้จัก ‘มาริษ เสงี่ยมพงษ์’ หรือทูตปู ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทน ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา

 

‘มาริษ’ ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการทูต เนื่องจากรับราชการกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างยาวนาน เคยทำงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเป็นข้าราชการที่ถูกส่งไปประจำการ ณ ทำเนียบรัฐบาลในสมัยที่ ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้เขามีความสนิทสนมกับตระกูลชินวัตรจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเคยเป็นเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ 

 

 

‘มาริษ เสงี่ยมพงษ์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

 

ชื่อ: มาริษ เสงี่ยมพงษ์

ชื่อเล่น: ปู

วันเกิด: 19 พฤศจิกายน 2501

อายุ: 66 ปี 

 

ประวัติการศึกษา 

 

 • ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประวัติการทำงาน

 

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ปานปรีย์ พหิทธานุกร)
 • ร่วมงานการเมืองพรรคเพื่อไทย 
 • อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
 • อดีตเอกอัครราชทูต ประจำกรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 • อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐฟิจิ
 • อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย รับผิดชอบสถานเอกอัครราชทูตไทยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี และนาอูรู
 • อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตู ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 • อดีตข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาล ในสมัย ทักษิณ ชินวัตร จนมีความสนิทสนมถึงปัจจุบัน 
 • อดีตข้าราชการประจำกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

อ้างอิง: THE STANDARD รวบรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising