×

กัณวีร์เตรียมซักประเด็นทางการทูต-ชายแดนใต้ ระบุพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน อภิปรายรัฐบาลที่ไม่ตรงปก

โดย THE STANDARD TEAM
11.09.2023
  • LOADING...
กัณวีร์ สืบแสง

วันนี้ (11 กันยายน) ที่อาคารรัฐสภา กัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเป็นธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งจะมีการประชุม 2 วัน คือวันที่ 11-12 กันยายน 2566 กล่าวว่า ในส่วนของพรรคเป็นธรรมได้เวลาอภิปรายในสภาประมาณ 16-17 นาที

 

โดยแบ่งเรื่องที่จะอภิปราย 4 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอำนาจ โดยเราจะดูว่านโยบายที่รัฐบาลแถลงจะเป็นการกระจายอำนาจอย่างไร เรื่องที่สอง การสร้างเสรีภาพในดินแดนชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัตตานี เพราะเรื่องนี้ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญค่อนข้างจะน้อย

 

เรื่องที่สามเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างความมั่นคงเป็นอย่างไร และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องการต่างประเทศ จุดยืนทางการทูต ว่ารัฐบาลจะมีจุดยืนอย่างไร ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเป็นอย่างไร

 

กัณวีร์กล่าวต่อว่า พรรคเป็นธรรมจะมุ่งประเด็นการสร้างเสรีภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ การกระจายอำนาจที่มีผู้ว่าราชการเป็นศูนย์กลางบริหาร หรือ CEO จะต้องดูว่าสุดท้ายนโยบายจะกระจายอำนาจได้จริงหรือไม่

 

เมื่อถามว่านโยบายที่รัฐบาลแถลงอาจจะเป็นนโยบายที่ไม่ตรงปกหรือไม่ กัณวีร์กล่าวว่า ตั้งแต่แรกก็เป็นนโยบายที่ไม่ตรงปกอยู่แล้ว เวลามาเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านทั้งหมดที่จะร่วมตรวจสอบ หนึ่งเราจะตั้งคำถาม สองเราจะมีข้อสังเกต สามเราจะมีข้อเสนอแนะว่ามีส่วนใดต้องไปเสริม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising