×

รัฐสภาเริ่มลงมติวาระ 1 ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่น พริษฐ์ขอสมาชิกรัฐสภารับหลักการ และถกเถียงเนื้อหาในชั้น กมธ.

โดย THE STANDARD TEAM
07.12.2022
  • LOADING...
รัฐสภา

วันนี้ (7 ธันวาคม) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เวลา 09.57 น. เริ่มลงมติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยการขานชื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249, มาตรา 250, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 253, มาตรา 254 และเพิ่มมาตรา 251/1, มาตรา 254/2, มาตรา 254/3, มาตรา 254/4, มาตรา 254/5, มาตรา 254/6 โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ

 

สำหรับเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 จะต้องมีสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันมีสมาชิก 722 คน กึ่งหนึ่งคือ 361 คน และในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบ 1 ใน 3 ของ ส.ว. หรือ 84 คน 

 

ด้าน พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล กล่าวว่า แม้มีบางฝ่ายกังวลว่าร่างของเราเป็นการกระจายอำนาจแบบ ‘สุดโต่ง’ แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่เราทำอยู่เป็นเพียงการพยายามวิ่งตามให้ทันการกระจายอำนาจในประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ตัวอย่างที่ชัดเจนคือประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยเฉลี่ยเมื่อประชาชนจ่ายภาษี 100 บาท ส่วนกลางจะใช้ 60 บาท ท้องถิ่นใช้ 40 บาท แต่ในประเทศไทยปัจจุบัน เราจ่ายภาษี 100 บาท ส่วนกลางใช้ถึง 80 บาท ท้องถิ่นเหลือใช้แค่ 20 บาท

 

พริษฐ์กล่าวอีกว่า ตนหวังว่าคำตอบของทีมผู้ชี้แจงในสภา จะทำให้ทุกคนคลายข้อข้องใจ เช่น ข้อกังวลเรื่องการทุจริต เราชี้ให้เห็นว่าหากการกระจายอำนาจมาควบคู่กับการเพิ่มอำนาจของประชาชนในการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จะทำให้การแก้ปัญหาการทุจริตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ส่วนข้อกังวลเรื่องรัฐเดี่ยว เรายืนยันว่าการกระจายอำนาจการบริหารนั้นไม่ได้กระทบรูปแบบของรัฐ ตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนที่สุดคือสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น ที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในระดับที่ประเทศไทยอยากมุ่งไปสู่ และทั้งสองประเทศก็ยังเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข

 

“ส่วนประเด็นการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้ทำทันที แต่จะเป็นการเปิดบทสนทนาให้สังคมมีการถกเถียงเรื่องดังกล่าว ก่อนมีการจัดประชามติให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน โดยมีระยะเวลาชัดเจนในการวางแผนและเตรียมรับมือหากผลประชามติออกมาให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค โดยเราจะวางหลักประกันให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคทุกคนไม่มีใครตกงานหรือสูญเสียสิทธิประโยชน์ ทุกตำแหน่งยังคงอยู่ ทุกความก้าวหน้าทางอาชีพยังคงมี และไม่ว่าในอนาคตราชการส่วนภูมิภาคจะเป็นอย่างไร ขอยืนยันว่าข้อเสนอของเราไม่ได้มีการเสนอให้ยกเลิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด” พริษฐ์กล่าว

 

พริษฐ์กล่าวต่อไปว่า จากฉันทามติของทุกฝ่ายเกี่ยวกับประโยชน์และทิศทางของการกระจายอำนาจที่ควรเพิ่มขึ้น และด้วยความพยายามของเราในการชี้แจง หวังว่ารัฐสภาทั้ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ส.ส. ฝ่ายค้าน และ ส.ว. จะร่วมลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 เพื่อเปิดบทสนทนาให้ทุกฝ่ายถกเถียงรายละเอียดเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการ และขอเชิญชวนประชาชนติดตามการลงมติ ว่าถึงที่สุดแล้ว การตัดสินใจของรัฐสภาจะเป็นจุดเริ่มต้นฟื้นวาระกระจายอำนาจของประเทศให้คืบหน้าเร็วขึ้นได้หรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising