×

7 พรรคฝ่ายค้าน จัดเสวนาใหญ่ ระดมหัวหน้าพรรคหาทางออกประเทศ ก่อนรัฐบาลแถลงนโยบาย

โดย THE STANDARD TEAM
17.07.2019
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และเลขาฯ คณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นชอบจัดงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ‘ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ’ โดยถือเป็นเวทีแรกของโครงการ ‘ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน’ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

 

โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ร่วมกับประชาชนและสื่อมวลชน ในการหาแนวทางนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤตในปัจจุบันร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิกฤตการสืบทอดอำนาจ วิกฤตความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย รวมถึงจะเป็นการ ‘แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดบทบาท และภารกิจของฝ่ายค้าน’ ต่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์ แต่หนักแน่น ตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง และพร้อมทำงานร่วมกับประชาชน

 

วิทยากรผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ สุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย โดยมีศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

พรรคเพื่อไทย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising