×

30 มิถุนายน – 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เผยแพร่บทความนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2023
  • LOADING...
On This Day 30 June

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพลศาสตร์ไฟฟ้าของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ (On the Electrodynamics of Moving Bodies) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1905 ซึ่งนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity) ที่เปลี่ยนแนวคิดเรื่องเวลาและอวกาศของนักฟิสิกส์ในยุคที่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นที่ยอมรับ และได้กลายเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่

 

โดยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษล้มล้างแนวคิดของปริภูมิสัมบูรณ์และเวลาสัมบูรณ์ของนิวตัน และยืนยันว่า ระยะทางและเวลาขึ้นอยู่กับผู้สังเกต และการรับรู้เวลากับปริภูมิต่างกันขึ้นอยู่กับผู้สังเกต โดยมันนำมาซึ่งหลักการความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการชื่อดัง E=mc2 เมื่อ E คือพลังงาน m คือมวล และ c คือค่าความเร็วแสงในสุญญากาศ 

 

ภาพ: Hulton Archive / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising