×

21 กรกฎาคม 2367 – พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคต

โดย THE STANDARD TEAM
21.07.2019
  • LOADING...
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 2 ในราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสวยราชสมบัติเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2352-2367 ขณะมีพระชนมายุได้ 42 พรรษา

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ทั้งด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี โดยเฉพาะด้านกวีนิพนธ์ที่รัชสมัยของพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทกลอนมากมาย อีกทั้งยังทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละคร โดยมีหลายเรื่องที่ทรงนำมาแต่งใหม่เพื่อใช้ในการแสดง เช่น รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา 

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระประชวรด้วยโรคพิษไข้ ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา 8 วัน พระอาการประชวรก็ได้ทรุดลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา และครองราชย์สมบัติได้ 15 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories