×
419318

16 พฤศจิกายน – 1945 วันก่อตั้ง UNESCO

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2020
  • LOADING...

“สงครามเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์ฉันใด ความหวงแหนสันติภาพก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วยฉันนั้น” 

 

ข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่ในวรรคแรกของธรรมนูญองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ซึ่งมีการลงนามธรรมนูญองค์การเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 1945 หรือวันนี้เมื่อ 73 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งองค์การ

 

UNESCO เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก UNESCO เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1949 ส่วนสำนักงาน UNESCO กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อปี 1961

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories