×

14 กันยายน 2485 – เริ่มให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติครั้งแรก

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2019
  • LOADING...
การยืนตรงเคารพธงชาติ

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

 

เสียงประกาศให้ยืนตรงเคารพธงชาติทุกเช้า-เย็น กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่คนไทยคุ้นหูกันเป็นอย่างดี โดยธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2485 หลังรายการวิทยุกระจายเสียง ‘นายมั่น-นายคง’ ได้เชิญชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติ จากการออกอากาศในวันที่ 13 กันยายน 2485 โดยระบุว่า 

 

“เวลา 18.00 น. นับตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีเครื่องรับวิทยุ ก็ขอได้โปรดเปิดให้ดังๆ ด้วย เพื่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง และคนที่สัญจรไปมาจะได้ยืนทั่วๆ กัน

 

“เมื่อเวลาประกาศให้เคารพธงชาติให้ทำทุกคน เป็นการเคารพชาติที่มีคุณแก่เรา และบอกให้คนในบ้านทุกคนทำการเคารพด้วยบอกว่าธงชาติยังอยู่ชักขึ้นแล้ว เอกราชของไทยยังบุญมั่นขวัญยืนดี เราต้องพร้อมใจกันทำการเคารพทั่วทั้งชาติ”

 

โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา เคยออกกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ระเบียบการชักธงชาติ’ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ต.ค. 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กำหนดระเบียบการชักธงและประดับธงชาติ แต่การยืนตรงเคารพธงชาติยังไม่แพร่หลาย จนกระทั่งมีการออกอากาศในรายการวิทยุดังกล่าว

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories