×

5 ตุลาคม – วันครูโลก

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2023
  • LOADING...
วันครูโลก

วันครูโลกเป็นวันสากลซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อเป็นการฉลองและให้ความสำคัญต่อการทำงานของครูทั่วโลก โดยกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 1994 และยังเป็นวันรำลึกถึงการประกาศใช้ข้อแนะนำของ ILO/UNESCO เกี่ยวกับสถานะของครูในปี 1966 ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของครู ตลอดจนมาตรฐานสำหรับการเตรียมตัวเบื้องต้น การสรรหา การจ้างงาน สภาวะในการสอนและการเรียน

 

ทั้งนี้ วันครูโลกยังเป็นวันเฉลิมฉลองว่าครูเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างไร ในขณะที่สะท้อนการสนับสนุนอาชีพครูเพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการสอนอย่างเต็มที่

 

ขณะเดียวกันยังเป็นวันที่มุ่งเน้น ‘การเห็นคุณค่า การประเมิน และปรับปรุงนักการศึกษาของโลก’ อีกด้วย

 

ภาพ: Thierry Falise / LightRocket via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising