×

3 กุมภาพันธ์ – วันทหารผ่านศึก

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2023
  • LOADING...
วันทหารผ่านศึก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อสิ้นสุดสงคราม ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดประจำการโดยกะทันหัน ส่งผลให้ทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเป็นอย่างยิ่ง 

 

รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ และในเวลาต่อมามีการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงยึดถือเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และเป็นวันทหารผ่านศึก มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้รับเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม 

 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งในและนอกประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งทหารนอกประจำการด้วย

 

ภาพ: เว็บไซต์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising