×

31 พฤษภาคม 1997 – อาเซียนมีมติรับเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว เป็นสมาชิก

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2023
  • LOADING...

ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: AMM) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1997 ที่ประชุมอาเซียน ซึ่งขณะนั้นมี 7 ชาติสมาชิก มีมติเห็นพ้องที่จะรับเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน แม้จะมีการประท้วงจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรให้ชะลอการตัดสินใจ เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าเมียนมาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดเมียนมาก็ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในพิธีพิเศษที่จัดขึ้นที่เมืองสุบังจายา ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 1997 เช่นเดียวกับ สปป.ลาว ที่ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

ส่วนกัมพูชาต้องชะลอการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนออกไป เนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ก่อนจะได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ในวันที่ 30 เมษายน 1999

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising