×

ช่อง one31 ยื่น Filing เตรียม IPO แล้ว พบ ‘บี้ สุกฤษฎิ์’ ถือหุ้นในลำดับที่ 5 กว่า 2.5 ล้านหุ้น

11.05.2021
 • LOADING...
ช่อง one31 ยื่น Filing เตรียม IPO แล้ว พบ ‘บี้ สุกฤษฎิ์’ ถือหุ้นในลำดับที่ 5 กว่า 2.5 ล้านหุ้น

ในที่สุดกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ที่มี บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ รั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ยื่นเอกสาร Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียม IPO แล้ว 

 

เอกสารที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่า เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำคือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำคือการเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

 

จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายนั้นจะมีจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น 

 

รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ และมีบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แยกธุรกิจออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 

 1. ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ทั้งละคร ซิตคอม วาไรตี้ และข่าว และบริหารลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ในช่อง one31 และ GMM25 ตลอดจนช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น LINE TV, Netflix, WeTV, Viu, TrueID, AIS Play และ iQIYI

 

 1. ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ มี 3 รายการ ได้แก่ EFM บนคลื่นความถี่ FM 94.0 เมกะเฮิรตซ์, GREENWAVE บนคลื่นความถี่ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ และ Chill Online ที่ออนแอร์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

 1. ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ ซึ่งนอกจากช่อง one31 และ GMM25 ยังรับจ้างผลิตให้กับบุคคลภายนอกด้วย

 

 1. ธุรกิจจัดอีเวนต์ เช่น งานพบปะกับศิลปิน (Fan Meeting) งานคอนเสิร์ต และงานสัมมนากิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

 

 1. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรายการหรือศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำงานและจัดอีเวนต์ เป็นต้น

 

ปี 2563 มีรายได้รวม 4,875.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ทำได้ 4,818.27 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 95.36 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นหลักประกอบไปด้วย

 

 • บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของกลุ่มปราสาททองโอสถ ถือ 952,500,000 หุ้น สัดส่วน 50.00%
 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือ 595,774,850 หุ้น สัดส่วน 31.27%
 • กลุ่มถกลเกียรติ วีรวรรณ ประกอบไปด้วย ซีเนริโอ, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, อมรพิมล วีรวรรณ, รสนาภรณ์ วีรวรรณ และ ณิการ์ วีรวรรณ ถือรวมกัน 341,225,000 หุ้น สัดส่วน 17.91%
 • กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ประกอบไปด้วย ไรรมย์ ซอโสตถิกุล และ ปิยะ ซอโสตถิกุล ถือรวมกัน 7,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.37%

 

ที่น่าสนใจคือลำดับที่ 5 ถูกถือครองโดย บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ซึ่งถือหุ้น 2,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.13%

 

ภายหลังการ IPO สัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนไปคือ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด จะถือ 40.00%, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือ 25.02%, กลุ่มถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือ 13.49%, กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ถือ 0.29% และ บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ถือ 0.10%

 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ระบุใน Filing ว่า ได้วางโครงการในอนาคตไว้ 3 โครงการ ได้แก่ การลงทุนผลิตรายการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ชมและรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตรายการเพื่อยกระดับคุณภาพรายการ, การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการช่องทางออนไลน์ของตนเอง และการก่อสร้างและยกระดับการให้บริการสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการของ ACTS ซึ่งปัจจุบัน ACTS มีที่ดินอีกกว่า 30 ไร่ที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคต 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ภาพ: https://www.instagram.com/p/CMlozj4Jigh/

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising