×

ชมคลิป: ครูอนุบาลปรับตัว แต่งตัวเต้นสอนออนไลน์ ดึงความสนใจเด็กเล็กในการเรียนยุคโควิด-19

14.06.2021
  • LOADING...

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการศึกษา การเลื่อนเปิดเทอม และการไม่ได้ไปโรงเรียนในระยะเวลายาวนาน ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลที่ต้องการฝึกทักษะการเข้าสังคมและปรับตัวเข้ากับโรงเรียนที่เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง

 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ย่านสายไหม กรุงเทพมหานคร พยายามแก้ปัญหาและปรับตัวตามสถานการณ์ในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะคุณครูกลุ่มชั้นอนุบาลที่ต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในการสอนเด็กเล็กผ่านระบบออนไลน์

 

ครูกลุ่มชั้นอนุบาล โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา จึงประชุมกันและคิดไอเดียกิจกรรมสอนเต้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น โดย ครูฝ้าย-นิศาชล กระดังงา บอกกับ THE STANDARD ว่า เริ่มจากการเห็นพฤติกรรมของเด็กๆ อนุบาลที่สนใจแอปฯ TikTok กันเป็นส่วนมาก ซึ่งใน TikTok มีทั้งคอนเทนต์ที่ดีและไม่ดี แต่เราไม่สามารถห้ามเด็กๆ ได้ เราจึงเลือกเบนความสนใจไปที่การเต้น สมมติเพลงนี้กำลังดังใน TikTok เราก็จะสอนท่าเต้นให้เด็กๆ บางเพลงท่ายากไปก็จะดัดแปลงให้มีท่าทางง่ายขึ้น

 

สำหรับปัญหาของการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะครูอนุบาล ครูฝ้าย-นิศาชล กระดังงา กล่าวว่า ครูไม่ได้พบปะเด็กๆ ซึ่งการที่เด็กกับครูไม่ได้เจอกัน เราก็จะไม่รู้จักนิสัยใจคอของกันและกัน ขาดความสนิทสนม ถ้าเราไม่เจอกันบ่อยๆ เด็กก็จะไม่ไว้ใจเรา ทำให้การเรียนการสอนยากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising