×

ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เสียค่าปรับเท่าไร?

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2021
  • LOADING...
ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เสียค่าปรับเท่าไร?

26 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการบังคับใช้ประกาศกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก และหากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

THE STANDARD เปิดค่าปรับหากออกจากบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising