×

ฝุ่นภาคเหนือยังวิกฤต! หลังตรวจพบค่าความร้อนมากกว่า 996 พื้นที่ พร้อมให้เงินรางวัลผู้ชี้เบาะแสเผาป่า 5,000 บาท

22.03.2019
  • LOADING...
ฝุ่นภาคเหนือ

สถานการณ์ฝุ่นภาคเหนือยังคงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าต้นตอของปัญหาฝุ่นควันมาจากการเผาป่าไม้ หลังจากตรวจพบค่าความร้อนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า 996 พื้นที่ พร้อมให้รางวัลผู้ชี้เบาะแสคนผู้กระทำผิดเป็นเงิน 5,000 บาท

 

(22 มีนาคม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานถึงสาเหตุหลักของปัญหายังคงมาจากประชาชนลักลอบเผาป่า หลังตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จำนวนกว่า 996 จุด จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS ซึ่งอันดับ 1 ที่พบค่าความร้อนสูงสุดเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าความร้อนจำนวน 250 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ พบค่าความร้อนจำนวน 218 จุด และอันดับที่ 3 เป็นของจังหวัดเชียงราย มีค่าความร้อนจำนวน 139 จุด โดยทุกพื้นที่ต่างมีคุณภาพอากาศในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ขณะที่ค่าความร้อนในแต่ละพื้นที่สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

 

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 250 จุด
  2. จังหวัดเชียงใหม่​ จำนวน 218 จุด
  3. จังหวัดเชียงราย​ จำนวน 139 จุด
  4. จังหวัดลำปาง​ จำนวน 122 จุด
  5. จังหวัดพะเยา​ จำนวน 122 จุด
  6. จังหวัดน่าน​ จำนวน 116 จุด
  7. จังหวัดแพร่​ จำนวน 23 จุด
  8. จังหวัดลำพูน​ จำนวน 6 จุด

 

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท ให้กับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด ซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 2019 หรือสายด่วน 1362 หรือแจ้งได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 และที่สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories