Menu
251790

นิด้าโพล เผยผลสำรวจชี้ 39.05% เชื่อ ‘ประยุทธ์’ ได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ต่อ ส่วน 43.10% มองพรรคประชาธิปัตย์ ‘มีงูเห่า’

23.05.2019
  • LOADING...
nidapoll

นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่อง ‘นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร’ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 39.05 เชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้ดำรงตำแหน่งต่อไป ขณะที่หัวข้อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี ‘งูเห่า’ โดยร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์

 

วันนี้ (23 พ.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ‘นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร’ ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,260 คน โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ระบุว่า อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 เชื่อว่าเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) ส่วนอันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่าเป็น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) และอันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย)

 

ประเด็นต่อมาคือ ที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อันดับที่ 1 ร้อยละ 61.99 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ รองลงมาอันดับที่ 2 ร้อยละ 28.49 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีรายชื่อก็ได้ และอันดับที่ 3 ร้อยละ 9.52 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ

 

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุว่าเป็น ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น และอันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุว่าเป็น บัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์)

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี ‘งูเห่า’ (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย และอันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR