×

กองทัพเรือส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 57 ของราชนาวีไทย

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2023
  • LOADING...
ผู้บัญชาการทหารเรือ

วันนี้ (29 กันยายน) พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่เกษียณอายุราชการได้ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือให้แก่ พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี 

 

โดยกองทหารเกียรติยศได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ พล.ร.อ. เชิงชาย ก่อนที่จะอำลาชีวิตการรับราชการ ทั้งนี้ พล.ร.อ. เชิงชาย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 56 ในขณะที่ พล.ร.อ. อะดุง เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 57 แห่งราชนาวีไทย

 

โอกาสนี้ พล.ร.อ. อะดุง ได้กล่าวเทิดเกียรติ พล.ร.อ. เชิงชาย ตอนหนึ่งว่า “ท่านได้วางรากฐานสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาในด้านต่างๆ  เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับกองทัพเรือ เป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป” 

 

จากนั้น พล.ร.อ. เชิงชาย ได้กล่าวในการมอบการบังคับบัญชาให้ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจอันสำคัญ ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการถวายพระเกียรติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

 

ภายหลังจากเสร็จพิธีรับมอบหน้าที่ พล.ร.อ. อะดุง ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงข้าราชการกองทัพเรือทุกนาย ตั้งแถวส่ง พร้อมทั้งมอบดอกไม้แก่ พล.ร.อ. เชิงชาย ก่อนที่จะเดินทางออกจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising