×

กองทัพเรือกระจายกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยทั่วประเทศ วางแนวกระสอบทราย-เคลื่อนย้ายสิ่งของ-บูรณะฟื้นฟู

โดย THE STANDARD TEAM
23.10.2022
 • LOADING...
กองทัพเรือ

วันนี้ (23 ตุลาคม) พล.ร.ท. ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน และรองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ กองทัพเรือได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจัดกำลังพล เรือ รถ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งของ ตลอดจนบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

รวมทั้งให้มีการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 

โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการดังนี้

 

 1. พื้นที่ฝั่งธนบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้รับทราบถึงสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือ 

 

การจัดกำลังพลสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ ในการบรรจุกระสอบทราย วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ และการขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ชุมชนต่างๆ รวมถึงเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช และวัดอรุณราชวราราม 

 

 1. พื้นที่อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ประกอบด้วย 

 

การจัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยงานราชการพื้นที่ในการบรรจุกระสอบทราย วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ การขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ตลอดจนร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดทำกระสอบทรายเพิ่มเติมในการเสริมบริเวณเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี 

 

 1. พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว 3 ชุด เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองภูเก็ต รวมถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ขนย้ายสิ่งของ การบรรจุกระสอบทราย การจัดรถครัวสนาม รวมทั้งได้จัดกำลังจากหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 591 เข้าช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอถลาง 

 

ในส่วนของจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ กองร้อยกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และกองพันรักษาฝั่งที่ 11 ได้ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ถนน ขนย้ายประชาชนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกลับบ้านเรือน รวมทั้งสำรวจท่อระบายน้ำ ขุดลอก เจาะช่องระบายน้ำเพิ่มเติม และระบายน้ำในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง 

 

ด้านหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะ สถานีเรือละงู และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 ได้สนับสนุนการขนย้ายสิ่งของจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดเตรียมกระสอบทรายในพื้นที่ของตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองบิน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

 1. พื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองเรือยุทธการ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และอำเภอเมืองระยอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา 

 

ประกอบด้วย การบรรจุกระสอบทราย การวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ การขนย้ายสิ่งของ การเปิดทางระบายน้ำ รวมถึงการจัดกำลังพลทำความสะอาดฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด

 

 1. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำ 

 

ประกอบด้วย การบรรจุกระสอบทราย การวางแนวกระสอบทราย การขนย้ายสิ่งของประชาชน การสนับสนุนการแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งการแจกถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 1. จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี 

 

เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง และอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์พายุโนรู ประกอบด้วย การรับ-ส่งประชาชน การมอบถุงยังชีพ การแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 

 1. เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรี จัดกำลังพลจำนวน 75 นาย ติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน 24 ลำ ในพื้นที่เขตลาดกระบังจำนวน 6 จุด เพื่อผลักดันน้ำในคลองต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อระบายไปในช่องทางต่างๆ ที่จะออกไปสู่ทะเล ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

 

 1. จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลจำนวน 44 นาย ติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน 12 ลำ ในพื้นที่จังหวัดจำนวน 3 จุด เพื่อผลักดันน้ำในคลองต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อระบายไปในช่องทางต่างๆ ที่จะออกสู่ทะเลต่อไป

 

 1. จังหวัดนครนายก หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลจำนวน 72 นาย ติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำ เพื่อผลักดันน้ำในคลองต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อระบายไปในช่องทางต่างๆ ที่จะออกสู่ทะเลต่อไป

 

 1. จังหวัดอ่างทอง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกำลังพลชุดสำรวจคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและการชำระล้างการปนเปื้อน เข้าปฏิบัติภารกิจร่วมเป็นชุดสำรวจและประเมินสถานการณ์ร่วมกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายอย่างเร่งด่วน 

 

กรณีฟาร์มเลี้ยงนกกระทาในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา 

 

พล.ร.ท. ชาติชายกล่าวอีกว่า การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะรอไม่ได้ โดยกำลังพลกองทัพเรือทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตของประชาชน และลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และจะดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising