×

ณัฏฐ์ชนนปลอบอนุทิน อย่าเสียใจ มหาดไทยโดนตัดงบ เงินหาย 5 หมื่นล้าน เชื่อนายกฯ ไม่ใจดำ

โดย THE STANDARD TEAM
19.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (19 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นวันแรก ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เสนอโดยสำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หากไม่ผ่านการพิจารณาของสภา ใครจะรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกาศยุบสภา, สส. และคณะรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบใช้จ่าย เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้ อยากถามว่าผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจะรับผิดชอบอะไรบ้าง

 

ทั้งนี้งบประมาณปี 2568 วงเงิน 2,704,574 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 1,000 ล้านบาท โดย 908,224 ล้านบาท ต้องไปชำระเงินกู้ 150,100 ล้านบาท ดูตัวเลขแล้วรู้สึกเสียวไส้ งบประมาณรายได้-รายจ่ายแบบนี้ ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเจ๊ง เพราะงบไม่สมดุล ต้องกู้เพิ่มอีก 865,700 ล้านบาท เพื่อมาปิดรูรั่ว

 

ณัฏฐ์ชนนฝากถึงนายกฯ ว่า อย่าลืมรากหญ้า อย่าลืมพื้นฐานของประเทศคือภาคเกษตรกร จำนวน 25 ล้านคน 40% นี่คือแหล่งรองรับตลาดแรงงานในภาคเกษตรให้กับรัฐบาล การดูแลสินค้าเกษตรให้เลยต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม ทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ให้เกษตรกรมีกำไร ดังนั้นรัฐบาลต้องทำให้ภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น

 

ณัฏฐ์ชนนได้พาดพิงไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทรวงเงินหายไป 50,000 ล้านบาท แต่รัฐมนตรีไม่โวยวาย เพราะเข้าใจว่างบดุลของประเทศลดลง มีกฎหมายกระจายอำนาจ หน่วยงานท้องถิ่นสามารถขอตรงกับสำนักงบประมาณได้

 

อย่างไรก็ตาม ภารกิจของกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด สถานบันเทิง การแก้หนี้ การทำตามนโยบายของรัฐบาล และดำริของนายกฯ นายกฯ คงพิจารณางบสนับสนุนภารกิจของกระทรวงตามความเหมาะสม

 

“ผมไม่รู้จะช่วยอย่างไรกับหัวหน้าพรรคผม ขอเป็นกำลังใจให้ท่าน อย่าน้อยใจครับหัวหน้า ท่านนายกฯ ดูอยู่ ท่านคงไม่ใจดำ และคงจัดสรรงบกลางให้กับมหาดไทยในอนาคต”

 

ส่วนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้งบประมาณ 132,000 ล้านบาท มีคนมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะโครงการสำคัญโดนตัดงบประมาณจาก ครม. ก่อนที่จะเข้าสู่สภา ขณะที่กระทรวงแรงงาน งบประมาณปี 2568 วงเงิน 67,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,600 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้หลุดพ้นจากคำว่าแรงงานขั้นต่ำ สิ่งที่กระทรวงดำเนินการคือการเพิ่มทักษะให้กับแรงงาน

 

สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณปี 2568 วงเงิน 340,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท ปัญหาสังคมไทยซับซ้อนหลายมิติ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ พรรคภูมิใจไทยมองว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาในหลายยุคหลายสมัยยังไม่คืบหน้า ไม่ตอบโจทย์ ผลของการปฏิรูปการศึกษาต้องแก้ปัญหาในทุกมิติมากกว่านี้ ปัญหาการศึกษาของไทยคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พรรคภูมิใจไทยมีความเห็นและมีมติให้แก้ปัญหาการศึกษาของประเทศและปัญหาอื่นๆ เรียกว่านโยบายปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ

 

ดังนั้นฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ขอให้นายกฯ ให้การสนับสนุนนโยบายปฏิวัติการศึกษาในงบประมาณปี 2569 ทั้งนี้งบประมาณปี 2568 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ส่วนตัวจะสนับสนุนให้ผ่านในวาระที่ 1 เพราะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising