×

นราธิวาสผนึกกำลังตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง เข้มแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
24.01.2021
  • LOADING...
นราธิวาส

วันนี้ (24 มกราคม) ที่ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร.อ. ฟอซี ยีวา ผู้บังคับการกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยลงเรือติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอตากใบโดยทางน้ำ จากด่านศุลกากรตากใบไปยังบ้านกัวลอต๊ะ อำเภอตากใบ เป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก และบ้านมูโนะ ซึ่งมีการยกเรือขึ้นบกและถอดเครื่องยนต์เรือออก เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ

 

ร.อ. ฟอซี กล่าวว่า กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามแนวชายแดนอำเภอตากใบเป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยเขตเทศบาล 1 เทศบาล และ 6 หมู่บ้านตามแนวชายแดน โดยมีการจัดกำลังดูแลพื้นที่ทางน้ำ 3 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวชายแดนอำเภอตากใบ และมีกำลังทางบกเป็นกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จำนวน 10 ทีม มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ โดยปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง มาช่วยในการสกัดกั้นเฝ้าช่องทางตามจุดบางจุด สำหรับกำลังของตำรวจจะมีการลาดตระเวนตามแนวชายแดนโดยใช้รถจักรยานยนต์ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น

 

ด้าน ณรงค์ศักดิ์ ฮารง ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า อำเภอสุไหงโก-ลก มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยได้มีการบูรณาการกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ชายแดน สำหรับในพื้นที่ตำบลหรือหมู่บ้าน จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นกำลังหลักในการ Re-X-Ray พื้นที่ เพื่อป้องกันและแจ้งเบาะแสการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่กลับจากมาเลเซีย โดยได้มีการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตามมาตรการป้องกันการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวและคนไทย โดยการปิดช่องทางธรรมชาติ พร้อมทั้งยกเรือขึ้นมาไว้บนบกในจุดเดียว นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการดำเนินการ

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น และยังได้สนับสนุนกำลังอาสาสมัครจาก 13 อำเภอ จำนวน 100 นาย เพื่อร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพิ่มเติมอีกด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising