×

ป.ป.ช. ลงพื้นที่สอบ อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ หลังจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น กว่า 69 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2022
  • LOADING...
บดินทร์ กรีธาธร

วานนี้ (2 ธันวาคม) บดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นกรณีได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์ CDC) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติงบประมาณ 69 ล้านบาท จัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น โดยอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่

 

โดยรองนายก อบต.ราชาเทวะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า อบต.ราชาเทวะ ได้ขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีกจำนวน 727 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท ด้วยงบประมาณ 69,065,000 บาท 

 

และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อปรับเปลี่ยนกล้องเดิมที่ติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะจำนวน 330 กล้อง งบประมาณ 33 ล้านบาท เฉลี่ยราคากล้องละ 100,000 บาท และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะจำนวน 30 กล้อง เฉลี่ยราคากล้องละ 700,000 บาท งบประมาณ 21ล้านบาท โดยผ่านการพิจารณาในการประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลมีความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณหมู่บ้านจามจุรี โครงการ 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 41 เป็นหนึ่งในจุดที่ อบต.ราชาเทวะ จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีเพิ่มจำนวน 40 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 727 ต้น พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่นิยมออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว บางบริเวณมีลักษณะรกร้าง แสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัยในละแวกดังกล่าว อบต.ราชาเทวะ จึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนการติดตั้งกล้อง CCTV จะดำเนินการเปลี่ยนกล้อง CCTV เดิมที่เคยจัดซื้อเมื่อประมาณ พ.ศ. 2557 และมีการชำรุด รวมทั้งติดตั้งใหม่เพิ่มเติมบริเวณถนนกิ่งแก้ว เพื่อตรวจจับการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยคุณภาพของกล้องจะมีความคมชัดมากขึ้น

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้คำแนะนำกับ อบต.ราชาเทวะ ดังนี้ 

 

  1. กรณีการติดตั้งเสาไฟกินรีจะต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่ของเอกชน มิใช่ที่สาธารณะหรือทางสาธารณะที่ อบต.ราชาเทวะ รับผิดชอบ 

 

  1. กรณีการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควรมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหายว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อยู่บริเวณใด หรือหากมีการใช้งานเกิน 7-8 ปี ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีการซ่อมบำรุงก่อนหรือไม่ หากมีควรพิจารณาความคุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising