×

พม. เพิ่มมาตรการเข้ม หลังพบเด็กติดโควิด-19 แล้ว 33 รายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2021
  • LOADING...
พัชรี อาระยะกุล

วานนี้ (24 มิถุนายน) เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และพบผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานีนั้น พบว่าข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อ 44 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กในความอุปการะ 33 คน และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 11 คน ซึ่งขณะนี้เด็กและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจคัดกรองเด็กในความอุปการะที่เหลืออีก 127 คน จากทั้งหมด 167 คน ในวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจคัดกรองไปแล้ว 40 คน 

 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มในสถานสงเคราะห์ โดยงดการเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ ของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และให้กักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง 14 วัน นับตั้งแต่วันพบเชื้อ

 

พัชรีกล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวง พม. โดย ดย. ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะโดยตรง มีการฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสถานที่เป็นประจำ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ มีจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ถึงแม้กระทรวง พม. จะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ แต่ยังมีผู้นำเชื้อมาแพร่ระบาด  

 

ทั้งนี้ จะมีการเข้มงวดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อปิดช่องทางให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับในสถานรองรับอื่นๆ ของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. อย่างเข้มงวดต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising