×

Intergeneration Family เทรนด์ใหม่ของการอยู่อาศัยที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงของคำว่า ‘ครอบครัว’ [Advertorial]

15.09.2019
  • LOADING...
Intergeneration Family

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Intergeneration Family ซึ่งเป็นเทรนด์การอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่พร้อมคนหลากหลายวัย 

 

คำถามที่ตามมาคือ ข้อดีของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุคืออะไร

 

ข้อดีคือการได้ใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นกับลูกหลานจะไม่ก่อให้เกิดความโดดเดี่ยวเพียงลำพัง และแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ข้อดีเพียงข้อเดียว เพราะนอกจากการที่ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในแง่ความอุ่นใจแล้ว ยังส่งผลดีต่อรุ่นลูกและหลานที่ได้ใช้ชีวิตพร้อมหน้ากับครอบครัว มีความคิดหลากหลายที่สามารถแชร์ประสบการณ์กัน และสามารถช่วยเหลือดูแลกันได้ทุกเมื่อ

 

ยกตัวอย่างเช่น การที่พ่อแม่ต้องทำงานยุ่งทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ จึงอาจไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้อย่างเต็มที่ ข้อดีของการมีผู้สูงวัยอาศัยอยู่ด้วยจะช่วยลดความกังวลใจเหล่านี้ได้ เพราะนอกจากเด็กจะได้รับการดูแลตลอดเวลาแล้ว ยังได้เรียนรู้ เติมอาหารสมองผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้สูงวัย อีกทั้งผู้สูงวัยยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว ทำให้สุขภาพกายและใจดี มีอายุยืนยาวขึ้น ที่สำคัญมีเรื่องราวในวันวานมากมาย และวิถีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้

 

Intergeneration Family

 

ล่าสุดในงาน Intergeneration Family Living Forum ที่ถูกจัดขึ้นโดย Mulberry Grove (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นำนักวิชาการชื่อดังของไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ของการอยู่อาศัยในทุกแง่มุม ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ช่วงอายุ 15-65 ปี จำนวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างถึง 70.8% ต้องการอยู่อาศัยในบ้านที่มีสมาชิกหลายรุ่น สาเหตุที่มาเป็นอันดับหนึ่ง คือมาจากความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่ดูแลกันและกัน และยังสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นสู่รุ่น แต่สิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันนั้นคือการบริหารจัดการเวลา หน้าที่ของแต่ละคนให้ดี พร้อมที่จะรับฟังความคิดของกันละกัน และเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคน” ผศ.ดร.พิมลพรรณ ฝากถึงหลักการในการอยู่แบบ ‘Intergeneration Family’ ให้ลงตัว 

 

Intergeneration Family

 

นั่นแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในหลายๆ ประเทศกำลังเล็งเห็นความสำคัญ และการอยู่อาศัยแบบ Intergeneration Family ทั้งผลสำรวจ การศึกษาค้นคว้า วิจัย และทดลอง เพื่อเข้ามาเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขให้คนในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ต้องการอยู่อาศัยในบ้านที่มีสมาชิกหลายรุ่น

 

อีกอย่างการอยู่อาศัยในพื้นที่ใช้สอยมากนั้นเป็นเรื่องดีในการที่เราจะได้มีกิจกรรมในครอบครัวมากขึ้น แต่กิจกรรมเหล่านี้จะไม่สมบรูณ์แบบเลยถ้าขาดปัจจัยเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่อากาศที่ดี น้ำที่มีคุณภาพสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค โภชนาการที่ดี นอกจากจะเริ่มจากมีความรู้ สภาพแวดล้อมยังต้องเอื้อต่อการสร้างการกินดี รวมถึงเรื่องของแสงสว่างที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตและการพักผ่อน มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมต่างๆ มีระบบมอนิเตอร์และควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ ตลอดจนการดูแลเรื่องเสียง การคัดสรรวัสดุที่ปลอดภัยมาใช้ จากนั้นจึงต่อยอดไปสู่การส่งเสริมสภาพจิตใจ ทั้งหมดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือการบริหารจัดการเวลาในครอบครัว เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นจากคนในครอบครัว ซึ่งจะช่วยสร้างให้ครอบครัวอบอุ่นและแข็งแรง

 

Intergeneration Family

Intergeneration Family

 

เพราะความสุขของทุกเจเนอเรชันเกิดขึ้นได้ทุกวันที่ Mulberry Grove

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงไม่หยุดศึกษาวิจัยแนวโน้มการอยู่อาศัยระดับโลก ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์ Mulberry Grove by MQDC ภายใต้แนวคิด ‘Nurturing Intergeneration Happiness สานความสุขให้ทุกเจเนอเรชัน’ ด้วยเล็งเห็นว่าความสุขของทุกเจเนอเรชันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะโอกาสพิเศษ 

 

Mulberry Grove จึงเป็นมากกว่าที่พักอาศัย เพราะที่นี่ยังเป็นพื้นที่เติมเต็มช่องว่างของคนในครอบครัว และการอยู่อาศัยแบบหลากหลายเจเนอเรชัน เพื่อการสานความสัมพันธ์ และสร้างความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตอย่างแท้จริง 

 

Intergeneration Family

Intergeneration Family

 

โดย MQDC เล็งเห็นเทรนด์สำคัญในระดับโลก (Global Trend) ที่ว่าการที่คนมีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหลายรุ่น นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ของครอบครัวและสังคม ทำให้คนเรามีความสุขน้อยลง ผนวกกับที่เราทำการศึกษาและวิจัยในประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ทำให้เราเห็นแนวโน้มที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ Mulberry Grove เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมสร้างแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนในอนาคต เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนหลายช่วงวัย การสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่คู่ธรรมชาติโดยมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการสร้างผลงานคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

 

ทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า MQDC เห็นถึงการอยู่ร่วมกันแบบหลากหลายช่วงวัย ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเรื่องใหม่ของสังคมไทย แต่เป็นการกลับคืนสู่รากฐานแห่งความสุขที่แท้จริงของคำว่า ‘ครอบครัว’ ที่ชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีอีกครั้ง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising