×

ม็อบเทพายอมกลับบ้าน หลังปักหลักทำเนียบวันที่ 2 รัฐบาลยอมให้ชงร่าง กม.สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนเข้า สนช.

07.12.2017
  • LOADING...

ความคืบหน้าการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปักหลักชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นวันที่ 2 ในช่วงเวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มนำโดย นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล และนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ประสานงานเครือข่ายฯ ได้เข้าหารือกับตัวแทนของรัฐบาล และตัวแทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

 

หลังจากกลุ่มเครือข่ายฯ เรียกร้องให้รัฐบาลยุติร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการ 2 ฝ่ายชุดใหม่ที่มีตัวแทนประชาชนและภาครัฐเท่ากัน ในการพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

 

 

นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ แถลงการณ์ภายหลังการประชุมฯ เมื่อเวลา 13.25 น. ว่า ผลการหารือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำสุด มีประเด็นที่เห็นร่วมและขัดแย้ง โดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ และชิงเดินหน้าหมวดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก่อน ทั้งที่กลุ่มเครือข่ายฯ ยืนยันให้มีการแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามให้ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าเป็นคณะกรรมาธิการใน สนช. ซึ่งกลุ่มเครือข่ายฯ จะไม่ส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมาธิการใน สนช. เพราะมีสัดส่วนน้อย และมติของคณะกรรมาธิการใน สนช. จะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการผูกมัด

 

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่อยากให้การชุมนุมยืดเยื้อ และมีข้อตกลงเบื้องต้นคือ การหารือกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายฯ และ สผ. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายมาตรา เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการใน สนช. ซึ่งไม่ใช่การบังคับ และกลุ่มเครือข่ายฯ จะเดินทางกลับ เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนหนึ่งหมื่นคนภายใน 1 เดือน และจะกลับมาเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับประชาชน พิจารณาควบคู่ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising