×

พัชรวาทแต่งตั้ง ‘เอ๋ บุณณดา’ อดีตผู้สมัคร สส. พลังประชารัฐ นั่งโฆษกกระทรวงทรัพยากรฯ ฝ่ายการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2024
  • LOADING...
บุณณดา สุปิยพันธุ์

วันนี้ (13 มีนาคม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่คำสั่งที่ 109/2567 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องการแต่งตั้ง บุณณดา สุปิยพันธุ์ เป็นโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) 

 

ตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล และดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานเชื่อมโยงกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายข้าราชการประจำ) และโฆษกกระทรวงอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) เมื่อได้รับการร้องขอ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567

 

บุณณดากล่าวว่า ขอขอบคุณ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อประเทศชาติ พล.ต.อ. พัชรวาท เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเหตุผล เป็นคนทำงานตัวจริง เพราะเคยได้ติดตาม พล.ต.อ. พัชรวาท ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมาก่อนหน้าที่จะได้รับหน้าที่โฆษกกระทรวงทรัพยากรฯ เห็นการทำงานของท่านอย่างจริงจัง 

 

อีกทั้ง พล.ต.อ. พัชรวาท มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่คนทำงานในสังกัด และร่วมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ เป็นผู้นำที่เข้าถึงจิตใจคนทำงาน เพียงแค่ท่านไม่ชอบพูดเยอะ ท่านพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ท่านทำงานหนักมาก ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และท่านเปิดโอกาสเปิดใจให้ฝ่ายค้านที่ตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาต่างๆ ได้ร่วมลงพื้นที่กับทางกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน 

 

สำหรับ บุณณดา สุปิยพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสันติศึกษา มีผลงานในการบริหารความขัดแย้งและการสื่อสารด้วยสันติวิธี เป็นอดีตผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรค โดยมีประสบการณ์การทำงานการเมือง เคยเป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม รองโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สก. พรรคพลังประชารัฐ 

 

อีกทั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษากรรมาธิการอีกหลายคณะ ผ่านการทำงานด้านสื่อสารมวลชน เคยเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์สารคดีท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึงรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ อีกทั้งทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมมาโดยตลอด ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยู่ในวงการการเมืองมาหลายปี เป็นนักสันติวิธี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising