×

พัชรวาทส่งผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรัง แก้ปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรม

20.03.2024
  • LOADING...

วานนี้ (19 มีนาคม) เจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรมบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาหญ้าทะเลตายเป็นจำนวนมากจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดตรังอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรมบริเวณเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคสนาม ร่วมกับ นิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า 

 

โดยในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมกันเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนของความเสื่อมโทรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหญ้าทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงระบบนิเวศและทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเร่งการศึกษาวิจัยด้านการฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรงของหญ้าทะเลให้ได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองโดยธรรมชาติ แต่ระหว่างการพักฟื้นนี้ ทุกภาคส่วนก็สามารถช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวได้โดยไม่สร้างมลพิษหรือภัยคุกคามเพิ่มเติมได้

 

ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือไปยังชาวบ้านในพื้นที่ ประมงชายฝั่ง ผู้ประกอบการเดินเรือและโรงแรม ให้เดินเรือหรือสัญจรทางน้ำอย่างระมัดระวัง ไม่ทำประมงในแหล่งหญ้าทะเล งดปล่อยน้ำเสียลงในทะเล และไม่ทำการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดตะกอนชะล้างลงสู่ทะเล 

 

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ตนในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เบื้องต้นพบการเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังที่เกิดจากสาเหตุหลายประการร่วมกัน ได้แก่ ระดับน้ำทะเลลดต่ำกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หญ้าทะเลอ่อนแอลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเนื่องต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและแปรปรวนมากขึ้น แน่นอนว่าหญ้าทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศหนึ่งในทะเลย่อมได้รับผลกระทบ การทับถมและการเปลี่ยนสภาพของตะกอนในแหล่งหญ้าทะเล จากการศึกษาตะกอนบริเวณท่าเทียบเรือเกาะมุก ในเบื้องต้นพบว่า ลักษณะตะกอนชั้นบนเป็นทรายละเอียดปนเลนและเปลือกหอย มีสีขาวปนเทา มีลักษณะอัดแน่นทำให้พื้นค่อนข้างแน่นแข็งไม่มีการจมตัว ตะกอนชั้นกลางเป็นชั้นทรายละเอียดอัดแน่น มีสีดำเล็กน้อยของไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบเศษเหง้าหญ้าทะเลตายเล็กน้อย ตะกอนชั้นล่างเป็นทรายละเอียดอัดแน่น คล้ายกับตะกอนดินที่พบหญ้าทะเลตายที่เกาะลิบง 

 

ทั้งนี้ การระบาดของโรคในหญ้าทะเล หรือปัจจัยอื่นๆ ทางทีมวิจัยมีการศึกษาโรคระบาดในหญ้าทะเล หรือประเด็นเรื่องสารพิษ จากการศึกษาด้านโรคในหญ้าทะเล มุ่งเน้นการตรวจหาโรคที่เกิดจากเชื้อราเมือก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลตายเป็นบริเวณกว้างในหลายประเทศ ตัวอย่างหญ้าคาทะเลที่มีลักษณะใบกุดจากจังหวัดกระบี่ และเกาะมุก จังหวัดตรัง พบเชื้อราแท้จริงที่พบได้ทั่วไปในแหล่งหญ้าทะเลและบนใบหญ้าทะเล เนื่องจากเชื้อราที่พบมีหน้าที่สลายใบที่เน่าเสียรวมถึงซากพืชซากสัตว์ในแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาติอยู่แล้ว 

 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมถึงแม้จะพบว่ามีราเมือก แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการตายของหญ้าทะเลเป็นบริเวณกว้างนี้เกิดจากเชื้อรา ทั้งนี้ อาจมาจากปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้หญ้าทะเลอ่อนแอ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เช่น อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น การผึ่งแห้งนานขึ้นในขณะน้ำลง จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของวิกฤตดังกล่าว ด้านประเด็นเรื่องสารพิษ มีการตรวจสอบแหล่งมลพิษแล้วพบว่าไม่มีการทิ้งลงแหล่งน้ำทะเล

 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรม โดยจำเป็นต้องทราบสาเหตุที่ชัดเจนก่อน หากเป็นเรื่องของการทับถมของตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำ ก็ต้องมีแนวทางลดผลกระทบจากการขุดลอกให้ได้ก่อนทั้งในระยะดำเนินการ และการป้องกันผลกระทบในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาที่แผ่ขยายเป็นพื้นที่กว้าง โดยเริ่มมีรายงานพบหญ้าทะเลที่ใบขาดในประเทศอื่นๆ ทำให้สมมติฐานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาระยะแรกอาจจะเป็นการคัดเลือกและสะสมพันธุ์หญ้าทะเลที่มีความทนทานสูง โดยรวบรวมจากหลายพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าทะเล การพัฒนาเทคนิคการลงปลูกในแหล่งธรรมชาติ เพื่อสร้างความพร้อมในการนำไปปลูกเสริมในสภาพธรรมชาติต่อไป 

 

ด้าน นิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรมในวันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ สส. ฝ่ายค้านพูดในสภาแล้วมีการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้มีส่วนร่วมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายค้านได้ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายรัฐบาล นำโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งฝ่าย และหลังจากนี้ตนจะนำข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปสื่อสารกับฝ่ายค้านถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่ามีความก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว

 

 

อ้างอิง: 

  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising